St Saviours Infant Church School

Infant Spring Lane, Bath BA1 6NY

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 679 48.7 £102 n/a -6.4%
Y llynedd 32,000 4,120 £4,800 £1,230 +4.3%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd Data ar gael o Sad 14 Hyd 2023
Trydan data: 1 Tach 2010 - 24 Medi 2023. Nwy data: 14 Hyd 2022 - 9 Rhag 2022. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 26% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £550 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 2.7 kW yn y gaeaf i 1.3 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £100 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£430 500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£1,300 1,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£1,200 1,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£180 200 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
4 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Byddwch yn Arwr Ynni

Iau 30ain Meh 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Deall sut mae ein hallyriadau carbon yn achosi'r Effaith Tŷ Gwydr a'r Newid yn yr Hinsawdd

Mer 29ain Meh 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Byddwch yn Arwr Ynni

Mer 22ain Meh 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal gwasanaeth am arbed ynni

Mer 22ain Meh 2022

St Saviours Infant Church School Staff

St Saviours Infant Church School Pupils