St Thomas Community Primary School

Primary 80 Grenfell Park Road St Thomas Swansea SA1 8EZ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 942 93.2 £349 n/a -0.6%
Y llynedd 105,000 17,200 £25,200 £7,890 -3.4%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,360 285 £143 n/a +3.7%
Y llynedd 231,000 48,500 £10,300 dim -22%
Trydan data: 30 Tach 2020 - 28 Medi 2023. Nwy data: 13 Ebr 2021 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 80 kWh o nwy gan gostio £8.50. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 820 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £86 ac wedi cynhyrchu 160 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£2,900 5,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£13,000 5,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£4,800 2,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£12,000 5,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,100 1,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Mynychwyd hyfforddiant Sbarcynni

Mer 5ed Hyd 2022

St Thomas Community Primary School Staff

St Thomas Community Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi St Thomas Community Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council