Stafford Leys Primary School

Primary Stafford Leys, Leicester Forest East, Leicester LE3 3LJ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 95,900 17,000 £25,100 dim -0.5%
Nwy Wythnos ddiwethaf 6,450 1,350 £587 n/a +21%
Y llynedd Data ar gael o Meh 2024
Trydan data: 1 Medi 2018 - 6 Meh 2023. Nwy data: 25 Meh 2023 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon
Y defnydd trydan brig y llynedd oedd 36 kW. Mae gan yr ysgolion o faint tebyg sy'n perfformio orau ddefnydd brig o 43 kW. Daliwch ati i ddiffodd i arbed hyd yn oed mwy o drydan!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,900 1,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaen trydan
£5,200 3,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£3,400 2,700 kg CO2
£18,000 Dysgu rhagor

Stafford Leys Primary School Staff

Stafford Leys Primary School Pupils