Stanton St Quintin Primary & Nursery School

Primary Stanton St. Quintin Primary & Nursery School, Stanton St. Quintin, Chippenham SN14 6DQ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 353 70.6 £84.20 n/a +9.9%
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Trydan data: 29 Ion 2023 - 20 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£560 400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£1,900 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Darganfyddwch pam mae gwastraff bwyd yn ddrwg i'r blaned

Maw 7fed Maw 2023

Stanton St Quintin Primary & Nursery School Staff

Stanton St Quintin Primary & Nursery School Pupils