Staverton Primary School

Primary School lane, Staverton, Trowbridge, Wiltshire BA14 6NZ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,890 192 £450 n/a +3.0%
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,500 315 £99.70 n/a +17%
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Trydan data: 29 Ion 2023 - 27 Medi 2023. Nwy data: 14 Ion 2023 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 18% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £2,400 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 3%, gan gostio £14 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£11,000 7,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£370 1,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Other

Mer 21ain Meh 2023

Staverton Primary School Pupils