Stockton Sixth Form College

Secondary Bishopton Road West Stockton-on-Tees TS19 0QD

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 6,550 607 £982 n/a +1.9%
Y llynedd 332,000 50,600 £49,800 £32,700 -4.8%
Nwy Wythnos ddiwethaf 6,830 1,430 £205 n/a +9.1%
Y llynedd Data ar gael o Gwe 20 Hyd 2023
Trydan data: 11 Tach 2019 - 28 Medi 2023. Nwy data: 20 Hyd 2022 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 31 kW yn y gaeaf i 18 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £2,200 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 730 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £100 ac wedi cynhyrchu 100 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£6,900 8,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£33,000 37,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£20,000 22,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£3,400 3,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£1,100 7,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Stockton Sixth Form College Staff

Stockton Sixth Form College Pupils