Strood Academy

Secondary Carnation Road, Strood, Kent ME2 2SX

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 3,540 702 £747 n/a +5.5%
Y llynedd 193,000 31,500 £40,400 dim -22%
Nwy Wythnos ddiwethaf 5,000 1,050 £375 n/a -12%
Y llynedd 1,920,000 403,000 £142,000 £43,300 n/a
Trydan data: 1 Medi 2018 - 22 Medi 2023. Nwy data: 8 Meh 2022 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£4,100 24,000 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£51,000 150,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£45,000 130,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£19,000 57,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£11,000 8,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd