Stubbin Wood and Woodhoots Nursery

Primary Burlington Avenue, Langwith Junction NG20 9AD

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,860 184 £278 n/a +3.3%
Y llynedd 79,900 13,300 £12,000 £10,900 -3.3%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 28 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 2,000 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £300 ac wedi cynhyrchu 330 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 5 kW yn y gaeaf i 3.5 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £650 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£8,000 9,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£11,000 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£4,300 4,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£1,800 2,200 kg CO2
£16,000 Dysgu rhagor

Stubbin Wood and Woodhoots Nursery Staff

Stubbin Wood and Woodhoots Nursery Pupils