Stubbin Wood School and Shirebrook Academy

Special Common Lane, Shirebrook, Mansfield, Derbyshire, NG20 8QF

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 13,000 1,410 £1,950 n/a -15%
Y llynedd 699,000 121,000 £105,000 £77,700 -4.0%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 680 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £100 ac wedi cynhyrchu 120 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 52 kW yn y gaeaf i 35 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £6,600 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£78,000 90,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£19,000 22,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£20,000 25,000 kg CO2
£130,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Newidiwyd amser gweithredu gwres canolog

Maw 29ain Tach 2022

Stubbin Wood School and Shirebrook Academy Staff

Stubbin Wood School and Shirebrook Academy Pupils