Swallowdale Primary School

Primary Dalby Road, Melton Mowbray LE13 0BJ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 90,600 15,600 £26,300 £6,800 -9.2%
Nwy Wythnos ddiwethaf 642 135 £58.40 n/a +27%
Y llynedd 148,000 31,200 £6,260 dim n/a
Trydan data: 1 Medi 2018 - 28 Awst 2023. Nwy data: 1 Medi 2022 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£3,600 2,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£740 3,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£490 2,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£6,800 4,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£2,100 1,300 kg CO2
£10,000 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Mer 1af Chwe 2023

Swallowdale Primary School Pupils