Sybil Andrews Academy

Secondary Rougham Tower Avenue, Bury St Edmunds IP32 7QB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 10,700 743 £1,610 n/a -7.1%
Y llynedd 547,000 68,000 £82,000 £58,800 +4.4%
Nwy Wythnos ddiwethaf 5,620 1,180 £168 n/a -3.6%
Y llynedd 361,000 75,800 £10,800 dim +26%
Trydan data: 31 Maw 2019 - 26 Medi 2023. Nwy data: 11 Mai 2021 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 7.4% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £5,000 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 69 kW yn y gaeaf i 47 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £45 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£10,000 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£2,400 17,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£57,000 63,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£59,000 65,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£150 1,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Sybil Andrews Academy Pupils