The Albion Academy

Secondary 1 London Street, Salford, Greater Manchester, M6 6QT M6 6QT

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 7,450 1,480 £1,500 n/a -15%
Y llynedd 581,000 97,000 £117,000 £78,400 -2.6%
Nwy Wythnos ddiwethaf 7,170 1,510 £545 n/a +11%
Y llynedd Data ar gael o Rhag 2023
Trydan data: 1 Hyd 2020 - 17 Medi 2023. Nwy data: 2 Rhag 2022 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Sylwch! Mae defnydd nwy eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf wedi cynyddu 24% o gymharu â Hanner tymor yr haf. RhwngDydd Sadwrn 22 Gorff 2023 a Dydd Sul 3 Medi 2023 gwnaethoch ddefnyddio 34,000 kWh o nwy sydd wedi costio £2,600. Wrth addasu ar gyfer newidiadau mewn tymheredd allanol, mae hyn yn dal yn gynnydd o £490 a 1,400 kg CO2 o gymharu â gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Gofynnwch i reolwr safle’r ysgol wirio’r rheolyddion gwresogi i leihau’r defnydd o nwy yn ystod gwyliau’r ysgol.
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 52 kW yn y gaeaf i 33 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £13,000 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£13,000 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£78,000 65,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£53,000 44,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£25,000 21,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£24,000 21,000 kg CO2
£120,000 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

The Albion Academy Pupils