The Cherwell School

Secondary Marston Ferry Road, Oxford OX2 7EE

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 342,000 47,900 £51,300 dim n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,570 330 £47.10 n/a +20%
Y llynedd Data ar gael o Gorff 2024
Trydan data: 20 Chwe 2022 - 27 Awst 2023. Nwy data: 5 Gorff 2023 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£7,600 8,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor

The Cherwell School Pupils