The Gatwick School

Mixed primary and secondary 23 Gatwick Road, Crawley, West Sussex RH10 9TP

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 7,500 776 £1,120 n/a -5.5%
Y llynedd 183,000 31,100 £27,500 £2,920 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 19.3 4.06 58c n/a 4,300%
Y llynedd 795 167 £23.80 dim n/a
Trydan data: 1 Medi 2022 - 23 Medi 2023. Nwy data: 20 Medi 2022 - 23 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

O Na! Mae defnydd cyfartalog trydan yn ystod gwyliau'r Haf wedi cynyddu 24% o gymharu â gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Eich defnydd trydan wythnosol ar gyfartaledd yn ystod gwyliau'r Haf oedd 2,700 kWh o gymharu â2,200 kWh yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr haf.  
Beth allwch chi ei ddiffodd i arbed ynni yn ystod y gwyliau nesaf?
Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 470% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £35,000 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£5,400 6,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£7,600 11,000 kg CO2
£60,000 Dysgu rhagor

The Gatwick School Pupils