Dangosfwrdd Oedolion

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 3,030 311 £455 n/a -0.4%
Y llynedd 126,000 23,800 £19,000 £7,550 +0.3%
Nwy Wythnos ddiwethaf 4,990 1,050 £150 n/a -6.7%
Y llynedd 119,000 25,100 £3,580 dim -15%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 26 Maw 2023. Nwy data: 1 Medi 2018 - 24 Maw 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£240 3,300 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£4,500 5,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£3,700 4,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£7,600 9,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,100 8,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

The Haven Primary School Pupils