The Leigh Academy

Secondary Green Street Green Road, Dartford DA1 1QE

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 20,700 4,190 £4,370 n/a -0.6%
Y llynedd 876,000 146,000 £183,000 £118,000 -18%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 562,000 118,000 £41,600 dim +2.6%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 17 Medi 2023. Nwy data: 16 Meh 2021 - 3 Awst 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 110 kW yn y gaeaf i 53 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £15,000 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,000 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £160 ac wedi cynhyrchu 190 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£18,000 15,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£8,900 25,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£79,000 63,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£120,000 94,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£39,000 31,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

The Leigh Academy Pupils