The Marlborough School

Secondary Shipton Road, Woodstock, Oxfordshire OX20 1LP

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 236,000 33,700 £35,400 dim n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd Data ar gael o Gwe 27 Hyd 2023
Trydan data: 1 Rhag 2021 - 17 Awst 2023. Nwy data: 27 Hyd 2022 - 19 Gorff 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Newyddion Drwg!  Mae defnydd trydan eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf 2023 wedi cynyddu 22% o gymharu â Haf 2022. RhwngDydd Sadwrn 22 Gorff 2023 a Dydd Iau 17 Awst 2023 gwnaethoch ddefnyddio 12,000 kWh sydd wedi costio £1,800. Mae hyn yn gynnydd o 2,100 kWh o gymharu â'r un cyfnod yn ystod y gwyliau llynedd ac wedi rhyddhau 360 kg CO2 ychwanegol.
Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£4,900 5,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£3,000 21,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

The Marlborough School Pupils