The Merton Primary School

Primary Cherry Drive, Syston, Leicester LE7 2PT

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 69,800 12,000 £20,300 dim -18%
Nwy Wythnos ddiwethaf 654 137 £59.50 n/a +2.1%
Y llynedd 162,000 34,000 £6,850 dim n/a
Trydan data: 1 Medi 2018 - 28 Awst 2023. Nwy data: 1 Medi 2022 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 4 kW yn y gaeaf i 2.8 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £600 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,200 5,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£490 3,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,200 690 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£2,200 1,400 kg CO2
£11,000 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£280 1,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Mer 1af Maw 2023

The Merton Primary School Pupils