The Netherhall School and Sixth Form Centre

Secondary queen ediths way cambridge cb1 8nn

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 10,400 2,080 £1,550 n/a +12%
Y llynedd 561,000 93,900 £84,200 £43,300 +1.2%
Nwy Wythnos ddiwethaf 5,990 1,260 £180 n/a +16%
Y llynedd 738,000 155,000 £22,100 dim -33%
Trydan data: 1 Hyd 2020 - 20 Medi 2023. Nwy data: 15 Mai 2021 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae defnydd nwy eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf 2023 wedi cynyddu 16% o gymharu â Haf 2022. 

RhwngDydd Sadwrn 22 Gorff 2023 a Dydd Sul 3 Medi 2023 gwnaethoch ddefnyddio 24,000 kWh o nwy sydd wedi costio £720. Wrth addasu ar gyfer newidiadau mewn tymheredd allanol, mae hyn yn dal i fod yn gynnydd o 3,300 kWh a 700 kg CO2. Gofynnwch i reolwr safle’r ysgol wirio’r rheolyddion gwresogi i leihau’r defnydd o nwy yn ystod gwyliau’r ysgol.
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 12%, gan gostio £170 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£3,400 4,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£4,900 34,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£21,000 24,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£43,000 48,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£16,000 18,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

The Netherhall School and Sixth Form Centre Staff

The Netherhall School and Sixth Form Centre Pupils