The Regis School - Arena Sports Centre & Swimming Pool

Secondary Westloats Lane Po215JD

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 4,670 958 £938 n/a -8.4%
Y llynedd 255,000 43,700 £51,200 dim n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 0 0 0c n/a n/a
Y llynedd Data ar gael o Sul 01 Hyd 2023
Trydan data: 8 Hyd 2021 - 17 Medi 2023. Nwy data: 1 Hyd 2022 - 17 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan!
O Na! Mae defnydd cyfartalog trydan yn ystod gwyliau'r Haf wedi cynyddu 19% o gymharu â gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Eich defnydd trydan wythnosol ar gyfartaledd yn ystod gwyliau'r Haf oedd 3,800 kWh o gymharu â3,100 kWh yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr haf.  
Beth allwch chi ei ddiffodd i arbed ynni yn ystod y gwyliau nesaf?
Sylwch! Mae defnydd nwy eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf wedi cynyddu 31% o gymharu â Hanner tymor yr haf. RhwngDydd Sadwrn 22 Gorff 2023 a Dydd Sul 3 Medi 2023 gwnaethoch ddefnyddio 4,500 kWh o nwy sydd wedi costio £340. Wrth addasu ar gyfer newidiadau mewn tymheredd allanol, mae hyn yn dal yn gynnydd o £80 a 220 kg CO2 o gymharu â gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Gofynnwch i reolwr safle’r ysgol wirio’r rheolyddion gwresogi i leihau’r defnydd o nwy yn ystod gwyliau’r ysgol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£15,000 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£12,000 11,000 kg CO2
£59,000 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£1,200 3,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gwella eich rheolaeth thermostatig
£4,500 12,000 kg CO2
£1,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Sul 1af Ion 2023

The Regis School - Arena Sports Centre & Swimming Pool Staff

The Regis School - Arena Sports Centre & Swimming Pool Pupils