The Swan School

Secondary Marston Ferry Road, Headington, Oxford OX2 7WP

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 7,950 917 £1,190 n/a -3.7%
Y llynedd 337,000 54,900 £50,600 £27,800 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 7,370 1,550 £221 n/a +0.9%
Y llynedd Data ar gael o Rhag 2023
Trydan data: 1 Rhag 2021 - 30 Medi 2023. Nwy data: 27 Rhag 2022 - 1 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 11% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £3,200 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 510 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £76 ac wedi cynhyrchu 82 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£3,000 3,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£28,000 30,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£18,000 19,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£9,300 10,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£10,000 12,000 kg CO2
£68,000 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd