Tre Uchaf Primary School

Primary Heol Cae Ty Newydd Loughor Loughor Swansea sa4 6QB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,650 165 £611 n/a +5.8%
Y llynedd 86,000 14,300 £20,000 £11,100 +2.4%
Nwy Wythnos ddiwethaf 238 50.1 £25.10 n/a +14%
Y llynedd 226,000 47,500 £8,950 £4,560 n/a
Trydan data: 1 Medi 2018 - 26 Medi 2023. Nwy data: 29 Maw 2022 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 7.4 kW yn y gaeaf i 3.4 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £4,400 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,400 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £130 ac wedi cynhyrchu 280 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£5,000 2,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£8,700 17,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£12,000 5,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£18,000 7,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£3,300 6,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Maw 1af Tach 2022

Tre Uchaf Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Tre Uchaf Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council