Tree Tops Primary Academy

Primary Brishing Lane, Park Wood, Maidstone, Kent ME15 9EZ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 448 44.9 £94.50 n/a +3.8%
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,410 506 £181 n/a +48%
Y llynedd 439,000 92,100 £32,700 £15,900 -6.2%
Trydan data: 31 Ion 2023 - 25 Medi 2023. Nwy data: 2 Gorff 2021 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,500 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £110 ac wedi cynhyrchu 310 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 350 kWh o nwy gan gostio £27. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£7,900 22,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,600 4,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£17,000 49,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£2,000 5,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Tree Tops Primary Academy Pupils