Trinity C of E First School

Primary Nunney Road, Frome BA11 4LB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 41,000 8,070 £6,150 dim +9.3%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd dim data diweddar
Trydan data: 1 Ion 2015 - 29 Rhag 2021. Nwy data: 1 Ion 2015 - 28 Awst 2021. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£610 800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£970 1,400 kg CO2
£9,400 Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£270 1,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£170 1,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gwella eich rheolaeth thermostatig
£390 2,700 kg CO2
£1,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
4 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddi'ch defnydd o ynni yn yr ysgol - beth sy'n digwydd yng nghegin yr ysgol?

Gwe 16eg Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Gwe 16eg Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal gwasanaeth am arbed ynni

Gwe 16eg Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Creu fideo hyrwyddo i gael disgyblion a staff i arbed ynni

Gwe 16eg Meh 2023
2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Harneisio'r gwynt

Sad 27ain Mai 2023
2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gwylio animeiddiad am ynni adnewyddadwy

Gwe 28ain Ebr 2023
2023
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Creu arddangosfa arbed ynni

Gwe 20fed Ion 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Creu Mascot Ynni ar gyfer eich ysgol

Gwe 6ed Ion 2023
2022
1 weithred

Diffoddwyd y gwres yn ystod gwyliau ysgol

Llun 12fed Rhag 2022
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Gwe 18fed Tach 2022

Trinity C of E First School Staff

Trinity C of E First School Pupils