Twynyrodyn Community School

Primary Gilfach Cynon, Twynrodyn, Merthyr Tydfil, CF47 0LW

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,690 118 £691 n/a -1.9%
Y llynedd 75,800 8,620 £20,600 £7,120 -7.5%
Nwy Wythnos ddiwethaf 886 186 £81.40 n/a +22%
Y llynedd 132,000 27,700 £5,230 dim -18%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 28 Medi 2023. Nwy data: 24 Hyd 2018 - 28 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Sylwch! Mae defnydd nwy yn ystod y tymor wedi cynyddu gan  17% sy'n costio£12 yn ychwanegol bob wythnos. Gwiriwch a yw thermostatau gwresogi wedi'u gosod ar 18°C ​​i arbed ynni.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 820 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £91 ac wedi cynhyrchu 130 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,800 1,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£2,500 5,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£9,300 3,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,100 2,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£11,000 4,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Twynyrodyn Community School Staff

Twynyrodyn Community School Pupils