Urchfont Primary School

Primary Cuckoo Corner, Urchfont, Wiltshire SN10 4RA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 573 56.4 £138 n/a +6.9%
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Trydan data: 29 Ion 2023 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 49% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £2,000 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,200 790 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£2,900 2,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Urchfont Primary School Pupils