Waun Wen Primary School

Primary Lion Street Swansea SA1 2BZ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,390 135 £516 n/a +6.3%
Y llynedd 71,800 12,000 £17,000 £8,140 +1.7%
Trydan data: 30 Meh 2021 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan!
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 330 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £79 ac wedi cynhyrchu 56 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 6.3%, gan gostio £30 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£5,800 2,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£13,000 5,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£6,600 3,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£3,000 1,400 kg CO2
£11,000 Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£860 390 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Mer 15fed Maw 2023
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Gwe 9fed Medi 2022

Waun Wen Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Waun Wen Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council