Waunarlwydd Primary School

Primary Brithwen Road, Swansea SA5 4QS

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,130 229 £420 n/a +12%
Y llynedd 56,600 9,530 £13,300 £3,390 -0.2%
Nwy Wythnos ddiwethaf 765 161 £80.40 n/a +25%
Y llynedd 130,000 27,300 £5,960 £350 -14%
Trydan data: 1 Ebr 2021 - 21 Medi 2023. Nwy data: 23 Meh 2021 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£6,600 3,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,800 3,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,800 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£5,300 2,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£1,100 4,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Labelu goleuadau ac offer i ddangos pa rai y dylid eu gadael ymlaen neu eu diffodd

Iau 27ain Ebr 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal digwyddiad â thema yn canolbwyntio ar ddefnydd ynni

Llun 24ain Ebr 2023
2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Mer 15fed Maw 2023
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Sul 6ed Tach 2022

Waunarlwydd Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Waunarlwydd Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council