Wells-next-the-Sea Primary and Nursery School

Primary Polka Road, Wells-next-the-sea, Norfolk NR23 1JG

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 70,100 11,400 £10,500 £4,800 -2.4%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,110 232 £33.20 n/a +12%
Y llynedd Data ar gael o Iau 12 Hyd 2023
Trydan data: 1 Medi 2018 - 28 Awst 2023. Nwy data: 12 Hyd 2022 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 8.5 kW yn y gaeaf i 2 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £2,600 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,600 1,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£4,800 5,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£4,600 5,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,100 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£270 1,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Wells-next-the-Sea Primary and Nursery School Staff

Wells-next-the-Sea Primary and Nursery School Pupils