West Hove Infant School (School Road Site)

Primary Portland Road, Hove, East Sussex BN3 5JA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,770 175 £426 n/a +10%
Y llynedd 85,900 14,400 £16,000 £4,280 -3.2%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,380 289 £55 n/a +12%
Y llynedd 161,000 33,900 £5,200 £37.60 n/a
Trydan data: 25 Tach 2020 - 28 Medi 2023. Nwy data: 1 Hyd 2021 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 10%, gan gostio £39 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 5.4 kW yn y gaeaf i 2.7 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £860 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,900 1,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£170 1,800 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£320 1,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£5,500 3,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£520 3,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Ymchwilio i thermostatau'r ysgol

Gwe 16eg Meh 2023
2023
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Penodi monitoriaid ynni disgyblion ym mhob dosbarth

Gwe 10fed Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Gwe 10fed Maw 2023
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Mer 5ed Hyd 2022

West Hove Infant School (School Road Site) Staff

West Hove Infant School (School Road Site) Pupils