West Hove Infants and Hove Juniors (Holland Road site)

Primary Holland Road, Hove BN3 1JY

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,710 181 £411 n/a -5.9%
Y llynedd 73,900 11,500 £14,000 £3,370 -3.1%
Trydan data: 25 Tach 2020 - 1 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 3.7 kW yn y gaeaf i 2.7 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £410 yn flynyddol.
Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 2.4% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £160 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,400 980 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£3,000 2,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£4,300 2,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor

West Hove Infants and Hove Juniors (Holland Road site) Staff

West Hove Infants and Hove Juniors (Holland Road site) Pupils