Westcliffe Primary School

Primary Dryden Road, Scunthorpe, North Lincolnshire DN17 1PN

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 3,140 389 £471 n/a -0.6%
Y llynedd 188,000 22,700 £28,100 £19,200 +3.1%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 150,000 31,500 £4,500 dim n/a
Trydan data: 1 Medi 2018 - 20 Medi 2023. Nwy data: 2 Ebr 2022 - 27 Ebr 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan!
O Na! Mae defnydd cyfartalog trydan yn ystod gwyliau'r Haf wedi cynyddu 5.2% o gymharu â gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Eich defnydd trydan wythnosol ar gyfartaledd yn ystod gwyliau'r Haf oedd 1,400 kWh o gymharu â1,400 kWh yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr haf.  
Beth allwch chi ei ddiffodd i arbed ynni yn ystod y gwyliau nesaf?
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 35 kW yn y gaeaf i 7.6 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £3,300 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£6,800 8,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£19,000 22,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£15,000 16,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£920 6,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£4,700 5,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Wedi cael archwiliad ynni

Iau 8fed Meh 2023
2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Iau 25ain Mai 2023

Westcliffe Primary School Pupils