Westvale Park Primary Academy

Primary Cavell Way, Webber Street RH6 8SU

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 3,080 303 £463 n/a +3.0%
Y llynedd 93,500 14,600 £14,000 £9,430 +7.9%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,990 417 £59.60 n/a +29%
Y llynedd 126,000 26,500 £3,780 dim -12%
Trydan data: 17 Awst 2021 - 25 Medi 2023. Nwy data: 15 Chwe 2021 - 23 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 170% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £12,000 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 8 kW yn y gaeaf i 4.5 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £340 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£4,800 5,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£9,400 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£5,700 6,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£330 2,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,200 2,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Westvale Park Primary Academy Staff

Westvale Park Primary Academy Pupils