Whitchurch Primary School

Primary 22 Bristol Road, Whitchurch, Bristol BS14 0PT

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 52,300 9,290 £7,840 £2,590 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 132 27.7 £3.95 n/a -84%
Y llynedd 99,900 21,000 £3,000 dim n/a
Trydan data: 2 Ebr 2022 - 19 Meh 2023. Nwy data: 20 Maw 2022 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 4 kW yn y gaeaf i 2.7 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £790 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£390 2,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£3,100 3,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£320 2,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,100 1,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£240 290 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Whitchurch Primary School Pupils