Widcombe Junior School

Primary Pulteney Road, Bath, Somerset, BA2 4JG

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 613 125 £92 n/a +8.0%
Y llynedd 29,300 4,930 £4,390 dim -17%
Nwy Wythnos ddiwethaf 35.8 7.52 £1.07 n/a +146%
Y llynedd Data ar gael o Ebr 2024
Trydan data: 15 Maw 2011 - 22 Medi 2023. Nwy data: 26 Ebr 2023 - 22 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£500 570 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£840 1,100 kg CO2
£8,900 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Mer 16eg Chwe 2022
2021
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Troi gwres yr ysgol i lawr 1°C

Maw 27ain Ebr 2021

Widcombe Junior School Pupils