Wilmington Academy

Secondary Common Lane, Wilmington, Kent DA2 7DR

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 12,200 2,340 £2,580 n/a +7.8%
Y llynedd 480,000 73,500 £100,000 £35,900 -12%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 17 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 35% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £23,000 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 7.8%, gan gostio £190 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£37,000 30,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£18,000 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£36,000 29,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Wilmington Academy Pupils