Windrush Church of England Primary School

Primary Isabelle Spencer Way, Witney, Oxfordshire OX29 7DL

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd Data ar gael o Rhag 2023
Nwy Wythnos ddiwethaf 3,240 680 £97.20 n/a +21%
Y llynedd 243,000 51,100 £7,300 £2,240 -15%
Trydan data: 7 Rhag 2022 - 27 Awst 2023. Nwy data: 11 Mai 2021 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 1,100 kWh o nwy gan gostio £32. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!
Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 16.8C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £530.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£430 6,000 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£2,700 19,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£3,400 4,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£2,200 16,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£6,400 6,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Windrush Church of England Primary School Staff

Windrush Church of England Primary School Pupils