Witney Community Primary School

Primary Hailey Road, Witney, Oxfordshire OX28 1HL

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,280 478 £68.30 n/a +43%
Y llynedd 290,000 60,800 £8,690 dim -24%
Nwy data: 11 Mai 2021 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,300 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £40 ac wedi cynhyrchu 280 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 570 kWh o nwy gan gostio £17. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£2,500 17,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£820 5,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£440 3,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Witney Community Primary School Staff

Witney Community Primary School Pupils