Yatton Infant School

Infant High Street, Yatton, North Somerset BS49 4HJ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 177,000 37,200 £5,310 £2,040 -7.7%
Nwy data: 11 Mai 2021 - 14 Awst 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,000 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £30 ac wedi cynhyrchu 210 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Ardderchog! Rhwng Dydd Sadwrn 22 Gorff 2023 a Dydd Llun 14 Awst 2023 gwnaethoch ddefnyddio2.4 kWh o nwy ar gost o7.10c. Gan addasu ar gyfer newidiadau mewn tymheredd allanol, mae hyn yn arbediad o 5,000 kWh a 1,100 kg CO2 o gymharu â'r un cyfnod yn y gwyliau llynedd. Mae hyn yn golygu bod eich defnydd o nwy wedi gostwng yn fwy na'r disgwyl o ystyried newidiadau tywydd.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,400 9,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£2,300 16,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£830 5,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£580 4,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Mer 4ydd Ion 2023

Yatton Infant School Pupils