Yatton Junior School

Junior High Street, Yatton, North Somerset BS49 4HJ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 23,100 4,850 £693 dim -19%
Nwy data: 11 Mai 2021 - 15 Awst 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn! Mae defnydd nwy dros y y llynedd o 23,000 kWh yn isel o gymharu ag ysgolion tebyg. Fodd bynnag, gwnaeth gynhyrchu 4,900 kg CO2 o hyd a chostiodd £690, beth allwch chi ei wneud i'w leihau ymhellach?
Y llynedd fe wnaethoch chi ddefnyddio 37 kWh o nwy a0 kWh o drydan yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr hydref 2022. Diffoddwch eich gwres, dŵr poeth ac offer trydanol i arbed tua£1.10 eleni. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£200 1,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£58 410 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gwella eich rheolaeth thermostatig
£130 890 kg CO2
£1,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Mer 4ydd Ion 2023

Yatton Junior School Pupils