YGG Llwynderw

Primary West Cross Swansea SA3 5LS

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,040 428 £214 n/a +32%
Y llynedd 251,000 52,600 £11,000 £3,370 +18%
Nwy data: 22 Meh 2021 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 720 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £31 ac wedi cynhyrchu 150 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 280 kWh o nwy gan gostio £29. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£6,100 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£4,300 21,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£960 1,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gwella eich rheolaeth thermostatig
£3,000 6,000 kg CO2
£1,000 Dysgu rhagor
Mae Sbarcynni yn cefnogi YGG Llwynderw mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council