YGG Y Login Fach

Primary Y Login Fach Roseland Road Waunarlwydd Swansea SA5 4ST SA5 4ST

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Nwy Wythnos ddiwethaf 524 110 £55.10 n/a +3.9%
Y llynedd 88,300 18,600 £3,530 dim -15%
Nwy data: 13 Ebr 2021 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd nwy!
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 380 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £15 ac wedi cynhyrchu 79 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Roedd defnydd nwy penwythnos diwethaf yn 0 kWh yn costio tua 0c. Da iawn i chi am leihau'r defnydd o wres ar y penwythnos!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£540 1,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£610 1,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£440 2,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£630 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Mer 1af Chwe 2023

YGG Y Login Fach Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi YGG Y Login Fach mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council