Ynystawe Primary School

Primary Clydach Road SA6 5AY

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Nwy Wythnos ddiwethaf 129 27 £13.50 n/a +51%
Y llynedd 72,400 15,200 £2,820 dim -17%
Nwy data: 23 Meh 2021 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£2,300 4,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£670 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£780 1,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
4 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Llun 24ain Ebr 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Monitro lefelau golau mewn ystafelloedd dosbarth

Llun 24ain Ebr 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynhaliwch archwiliad goleuo o'ch ysgol

Llun 24ain Ebr 2023

Wedi dadrewi rhewgelloedd

Sul 9fed Ebr 2023
2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Mer 8fed Chwe 2023

Ynystawe Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Ynystawe Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council