Ysgol Crug Glas

Special Croft Street, Swansea SA1 1QA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,630 268 £975 n/a +1.9%
Y llynedd 131,000 21,300 £32,700 £30,300 -6.3%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 2,400 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £590 ac wedi cynhyrchu 390 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 1.9%, gan gostio £18 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£13,000 5,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£45,000 20,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£17,000 7,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£9,300 4,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£8,400 3,800 kg CO2
£27,000 Dysgu rhagor
Mae Sbarcynni yn cefnogi Ysgol Crug Glas mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council