Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Secondary HEOL GWYROSYDD ABERTAWE SA5 7BU

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 8,890 792 £3,290 n/a -0.8%
Y llynedd 478,000 70,900 £117,000 £66,500 +8.9%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd Data ar gael o Gwe 29 Medi 2023
Trydan data: 1 Medi 2018 - 27 Medi 2023. Nwy data: 13 Ebr 2021 - 19 Chwe 2022. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yn anffodus nid ydych yn cyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 580 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £130 ac wedi cynhyrchu 78 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 35 kW yn y gaeaf i 25 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £7,000 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£21,000 9,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£100,000 45,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£54,000 24,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£25,000 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£3,500 25,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Mer 1af Maw 2023

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe Staff

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council