Ysgol Gymraeg Bryn y Mor

Primary St Albans Road, Brynmill, Swansea SA2 0BP

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 55,100 9,420 £12,700 £1,520 +7.1%
Nwy Wythnos ddiwethaf 0 0 0c n/a +0.0%
Y llynedd 127,000 26,600 £5,390 £1,890 +0.6%
Trydan data: 1 Ebr 2021 - 6 Awst 2023. Nwy data: 23 Meh 2021 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Newyddion Drwg!  Mae defnydd trydan eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf 2023 wedi cynyddu 88% o gymharu â Haf 2022. RhwngDydd Mawrth 25 Gorff 2023 a Dydd Sul 6 Awst 2023 gwnaethoch ddefnyddio 1,300 kWh sydd wedi costio £480. Mae hyn yn gynnydd o 610 kWh o gymharu â'r un cyfnod yn ystod y gwyliau llynedd ac wedi rhyddhau 44 kg CO2 ychwanegol.
O Na! Mae defnydd cyfartalog trydan yn ystod gwyliau'r Haf wedi cynyddu 15% o gymharu â gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Eich defnydd trydan wythnosol ar gyfartaledd yn ystod gwyliau'r Haf oedd 700 kWh o gymharu â610 kWh yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr haf.  
Beth allwch chi ei ddiffodd i arbed ynni yn ystod y gwyliau nesaf?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£2,700 5,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£830 1,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£2,300 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaen trydan
£3,300 1,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£570 250 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Mer 1af Maw 2023

Ysgol Gymraeg Bryn y Mor Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Ysgol Gymraeg Bryn y Mor mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council