Ysgol Gymraeg Brynsierfel

Primary Ysgol Gymraeg Brynsierfel, Dwyfor, Llwynhendy, Llanelli. SA149HD

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,840 187 £771 n/a +1.4%
Y llynedd 80,100 10,000 £22,600 £12,100 -0.0%
Nwy Wythnos ddiwethaf 223 46.9 £20.50 n/a +12%
Y llynedd 262,000 55,100 £10,200 £3,150 n/a
Trydan data: 1 Medi 2018 - 1 Hyd 2023. Nwy data: 6 Hyd 2021 - 1 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yn anffodus nid ydych yn cyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan
Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd nwy!
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,700 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £150 ac wedi cynhyrchu 310 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 8.1 kW yn y gaeaf i 5.3 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £1,100 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,400 1,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£8,300 19,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£20,000 8,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£18,000 7,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£7,300 2,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Llun 1af Mai 2023

Ysgol Gymraeg Brynsierfel Pupils