Ysgol Gymraeg Rhydaman

Primary Ysgol Gymraeg Rhydaman Lon yr Ysgol SA18 2NS

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 615 55.3 £258 n/a -0.7%
Y llynedd Data ar gael o Maw 2024
Nwy Wythnos ddiwethaf 431 90.6 £39.60 n/a +39%
Y llynedd 39,800 8,360 £1,930 dim n/a
Trydan data: 20 Maw 2023 - 28 Medi 2023. Nwy data: 4 Tach 2021 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd nwy!
Y defnydd trydan brig y llynedd oedd 14 kW. Mae gan yr ysgolion o faint tebyg sy'n perfformio orau ddefnydd brig o 22 kW. Daliwch ati i ddiffodd i arbed hyd yn oed mwy o drydan!
Mae defnydd trydan dros nos o 0.7 kW yn isel o gymharu ag ysgolion eraill gyda nifer tebyg o ddisgyblion sydd â llwyth sylfaenol o 2.4 kW.  Da iawn!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£510 1,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£190 430 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Sad 1af Ebr 2023

Ysgol Gymraeg Rhydaman Pupils