Ysgol Gymraeg Y Cwm

Primary Jersey Road, Bon-y-Maen Swansea SA1 7DL

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 53,700 9,120 £12,400 £7,150 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 116 24.4 £12.20 n/a -9.8%
Y llynedd 75,400 15,800 £2,580 dim +15%
Trydan data: 30 Medi 2021 - 2 Medi 2023. Nwy data: 23 Meh 2021 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yn anffodus nid ydych yn cyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan
Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd nwy!
Newyddion Drwg!  Mae defnydd trydan eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf 2023 wedi cynyddu 12% o gymharu â Haf 2022. RhwngDydd Mawrth 25 Gorff 2023 a Dydd Iau 31 Awst 2023 gwnaethoch ddefnyddio 3,000 kWh sydd wedi costio £1,100. Mae hyn yn gynnydd o 320 kWh o gymharu â'r un cyfnod yn ystod y gwyliau llynedd ac wedi rhyddhau 100 kg CO2 ychwanegol.
Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£3,500 1,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£2,500 4,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£7,600 3,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£11,000 5,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,800 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Adolygu a myfyrio/ Gwiriad dilynol

Mer 12fed Gorff 2023
2023
3 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion a staff yn gosod targed lleihau ynni

Mer 14eg Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Sul 4ydd Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Gwneud hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen ar ôl ysgol

Iau 1af Meh 2023
2023
2 o weithredoedd

Hanner tymor - amser i ddiffodd

Gwe 26ain Mai 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Mer 17eg Mai 2023
2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Sul 1af Ion 2023

Ysgol Gymraeg Y Cwm Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Ysgol Gymraeg Y Cwm mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council