Ysgol Gynradd Gymraeg Tan-y-lan

Primary Hill View Crescent, Clase, Abertawe SA6 7HN

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,370 138 £508 n/a -5.9%
Y llynedd 64,300 10,900 £15,200 £7,220 +27%
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,240 470 £235 n/a +9.0%
Y llynedd 187,000 39,400 £9,830 £223 -6.1%
Trydan data: 13 Mai 2021 - 28 Medi 2023. Nwy data: 23 Meh 2021 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 18% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £1,800 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 8.8 kW yn y gaeaf i 0.57 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £8,400 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,700 860 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£7,200 3,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£11,000 5,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£4,600 9,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£5,600 2,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Ysgol Gynradd Gymraeg Tan-y-lan Staff

Ysgol Gynradd Gymraeg Tan-y-lan Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Ysgol Gynradd Gymraeg Tan-y-lan mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council